Vizeweltmeister bei der Käseolympiade 1984

1984   Gewinn des Vizeweltmeistertitels bei der Käseolympiade in Wisconsin mit dem Langenegger Emmentaler